Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Migréna – příznaky a zkušenosti s léčbou

Co je to migréna a koho postihuje

screwed-up-1562969-640x960Je to chronické onemocnění charakterizované opakovanými silnými záchvaty bolesti hlavy s typickými doprovodnými příznaky. Sklon k tomuto typu bolesti hlavy se do značné míry dědí. Postihuje zhruba 15-20 % dospělých žen a 6 % dospělých mužů, kdy délka trvání záchvatu je od několika hodin po několik dní. Typicky se první záchvaty objeví v pubertě, 90 % migreniků má svůj první záchvat do dvaceti let, výjimku netvoří ani děti.
V dětství trpí na migrénu více chlapci. Příznaky se od migrény u dospělých mnoho neliší, ovšem symptomy (jako je nevolnost, zvracení), jsou více intenzivnější, ale mají kratší trvání cca 1-4hodiny.

Jak působí migréna na organismus

V průběhu intenzivních výzkumů vědci zjistili, že Neurotransmiter serotonin hraje klíčovou roli při vzniku migrény. Dochází tedy k poruše nerovnováhy serotoninu a nervové dráždivosti. Vývoj migrénové bolesti hlavy se odvozuje od účinku serotoninu na cévy. Prostřednictvím serotoninu se zvýší propustnost stěny cévní pro jisté substance (ty dráždí receptory bolesti). Kromě toho uvolňuje serotonin nosiče, např. prostaglandiny a ty způsobují v mozku stažení cév (vazokonstrikci) a mimo mozek rozšíření cév (vazodilataci). To způsobí záchvatovitou bolest hlavy. Zde záleží na tom, jak moc je snížené prokrvení mozku, pokud není pokles markantní, nedostaví se aura a jedná se o migrénu prostou. Záleží také, který neurotransmiter tuto situaci ovládá a ze které aktuální nervové buňky je ten či onen orgán aktivován - např. céva, sval, srdce, žaludek, střevní trakt. Vazodilatace v žaludku a zažívacím traktu by mohla být zodpovědná za nevolnosti a zvracení u mnohých pacientů, kteří trpí migrénou.

Migrény rozlišujeme

  • Migréna s aurou (klasická)
  • Migréna bez aury (prostá), trpí jí přibližně 80 procent migreniků
  • Další druhy jsou poměrně vzácné, patří mezi ně např. Oftalmoplegická migréna (zejména u dětí, kromě bolestí hlavy se vyskytuje i slabost očního nervu)

Fáze migrény:

1. fáze: PRODROMY
Příznaky ohlašující příchod nemoci. Např. změna chuti, únava, citlivost na světlo a zápach...
2. fáze: AURA
Tvorba aury, před záchvatem bolesti hlavy, se spouští pravděpodobně přes neurony kůry mozkové a šíří se, formou vlny, různými mozkovými úseky. Následkem takového rozšíření podráždění dojde ke změnám prokrvení mozku. Nejčastěji je aura zraková, pacienti vidí jiskření, blikání v určité části zorného pole, zdvojené vidění.
3. fáze: BOLEST HLAVY
Bývá středně silná až silná, obvykle jednostranná
V této fázi se objevuje pulsující bolest hlavy, citlivost na světlo, zápach a hluk, ospalost
4. fáze: ODEZNĚNÍ
Postižený většinou zvrací, či hluboce usne.
5. fáze: ZOTAVENÍ
Omezená chuť k jídlu, únava. Tato fáze trvá cca od několika hodin až po několik dní.
Fáze migrény jsou u každého individuální, délka i průběh záleží např.i na věku postiženého.

Příčiny

Příčiny migrény nejsou objasněny. Zdá se, že svou roli přitom hrají dědičné vlivy, kdy stále více členů rodiny trpí touto nemocí. Spoluspouštěčem migrény může také být zánět trojklanného nervu, změna atmosférického tlaku, špatná životospráva, antikoncepce, prudké světlo, špatná poloha při spaní, sedavé zaměstnání u počítače, dlouhá jízda autem aj.

Prevence

Účinnou prevencí je především vypozorovat, které vlivy (viz příčiny) působí zrovna na Vás a těm se vyvarovat.

Lékařská léčba

pills-3-1191104-640x480Samotné příznaky u lehčí formy lékaři mírní analgetiky (Aulin, Ibuprofen). Pokud však nebudete dodržovat doporučenou dávku analgetik, hrozí komplikace v podobě transformované migrény.

Nejznámější komplikace

Status migrenosus - nakupení těžkých migrenózních záchvatů bezprostředně po sobě, takže úleva je minimální, ale je zde především fakt, že tato komplikace hrozí edémem (otokem) mozku se všemi závažnými důsledky, proto by se návštěva u odborného lékaře (neurologa) při za sebou jdoucích záchvatech, neměla odkládat.
Transformovaná migréna je důsledkem trvalého, obvykle mnohaletého a pravidelného užívání analgetik při bolestech hlavy různého typu. Nepříznivé účinky takovéto léčby se sčítají a projeví se stále častějšími bolestmi hlavy, které postupně ztrácejí svůj typický záchvatovitý charakter a stávají se každodenními a trvalými. Pacienta tato situace nutí k ještě většímu užívání analgetik, čímž se bludný kruh uzavírá.

Migréna – výsledky a zkušenosti v naší poradně

Šedá D., Brno, migréna: Já sama patřím mezi ty, které postihuje migréna s aurou. Pomáhají mi především cviky na krční páteř, neméně důležitá je pro mě i životospráva jako prevence, a před 7 mi měsíci jsem také začala užívat zelený ječmen a chlorellu. Analgetika jsou pro mě řešením v akutních stavech, ale vím, že musím řešit především příčinu této nemoci. Po analgetikách mi také začaly větší žaludeční nevolnosti. Díky výše zmíněným preventivním opatřením jsou projevy migrény mírnější a stále se zlepšují. Původně jsem měla migrény 3x týdně, momentálně jen 1x do měsíce.

Vyplašílová D., Brno, migréna: Další zkušenost máme díky mamince klientky Petry. Migrénami trpěla několik let, pravidelně se projevovaly 2 – 4 x měsíčně. Po našich nasazení zelených potravin - ječmene a chlorelly se jí postupně prodlužovaly intervaly migrén a po měsíci vymizely úplně. Teď už je to 4 měsíce, co neměla migrénu vůbec. 

Kolegyně z Olomouce mívala migrény 3x týdně, nyní jen párkrát do roka (1 – 2x ročně) a také průběh je mnohem slabší.

Jak se zbavit migrény přírodně? 

menšíV mé praxi poradenství jsem si ověřila, že na migrény, které nejsou způsobené mechanickou příčinou (zablokovaná krční páteř), tak výborně pomáhá kvalitní zelený ječmen a chlorella. Je potřeba ale produkty dobře nadávkovat. Našim zákazníkům poskytujeme vyzkoušené dávkování produktů a také jsme k dispozici na upravení dávkování v průběhu léčby. V mnoha případech se nám povedlo výrazně snížit frekvenci migrén, v některých případech úplně vymizela. Do jaké míry se migréna upraví závisí také na vytrvalosti pacienta a na úpravě dávkování v průběhu léčby. Máme zkušenosti, že pacientům se výrazně ulevuje po 3/4 roce pravidelného užívání, ale jsou i případy, kdy to trvá déle. Po ověření léčebných účinků produktů je výborné také upravit stravu, která tak ještě doplní účinek produktů. V případě, kdy jsme pouze upravili stravu jsme nedosahovali výrazných výsledků. Klienti si ale v případě objednání osobní konzultace mohou vybrat v jakém pořadí či s čím budeme postupovat, pokud věří více stravě, než produktům.

Zde níže uvádíme produkty, které se nám na léčbu migrény osvědčily a také v jednotlivých produktech najdete různé druhy kvality a různé cenové relace. 

Mgr. Pavla Široká, autorka webu, výživové poradenství a přírodní léčba nemocí